Сигнали за корупция
С лице към хората
НОВИНИ

26.08.2015
ЦИК ще избира секретаря на ОИК във Враца
            Консултации за състава на Общинската избирателна комисия в община Враца се проведоха днес. Срещата бе водена от секретаря на Община Враца Иван Жеков. В консултациите взеха участие местни представители ...

25.08.2015
Община Враца подкрепи млад математик
         Дарение за участие в два математически семинара на млад математик от Враца направи ръководството на Общината. Сумата ще осигури участието на Йоан Найденов в Есенния математически семинар, организиран ...

24.08.2015
Община Враца ще ремонтира двата покрити басейна по проект
            Предварително споразумение за партньорство между Община Враца и Община Блаце бе сключено на 21 август в общинския център в Сърбия. Документът бе подписан от кмета на Враца инж. Николай Иванов ...

24.08.2015
Сметната палата даде добра оценка на Община Враца
дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото й. Това е заключението от извършения финансов одит от Сметната палата на годишния финансов отчет на Община Враца. „Целта на одита ...

24.08.2015
Девет сгради във Враца ще се санират безплатно
Във Враца са подписани девет договора за финансиране на цялостно саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – съобщи днес кметът инж. Николай Иванов. ...

19.08.2015
Общински пазар „Ген. Леонов” вече е покрит с бели тенти
На 18 август Звено „Общински пазари” към Община Враца постави специално ушити бели памучни тенти под покривното пространство на кооперативния пазар „Генерал Леонов” във Враца. С ...

19.08.2015
Община Враца подписа предварително споразумение за партньорство за подготовка на проект за финансиране по програма
Днес  в Заседателната зала на Община Враца бе подписано предварително споразумение за партньорство за подготовката на проект с работно наименование „Геопарковете по Долен Дунав – възможност ...

17.08.2015
Община Враца подготвя проект по схема „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси- 2014-2020 г.”
Община Враца работи по подготовка на проектно предложение по схема «Активни», по ОПРЧР 2014-2020. Поканата за подаване на проектни предложения беше публикувана преди около месец. Процедурата е за активиране ...

17.08.2015
В Община Враца работи младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица”
В Община Враца работи младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица”. Младежкият медиатор ще изпълнява дейности свързани със идентифицирането и активирането на неактивни ...

17.08.2015
Община Враца започна работа по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”
Община Враца започна работа по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.” Със заповед на Кмета на Община Враца беше създадено Междинното звено във връзка с чл. 4 на Споразумението ...

17.08.2015
Община Враца и Община Блаце (Република Сърбия) - партньори в програма с проектно предложение за реконструкция и изграждане на плувни съоръжения на територията на двете общини
          Община Враца и  Община Блаце (Република Сърбия) са партньори по програма„Интеррег ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.” и ще участват с проектно предложение за реконструкция и изграждане ...

17.08.2015
Община Враца започна работа по програма «INTEREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.» за подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство
Община Враца подготвя  две проектни предложения по програма «INTEREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.», Приоритетна ос 2: Един зелен регион, Специфична цел 2.1 Подобряване на устойчивото използване ...

30.07.2015
Започна приемането на заявки за врачанския панаир
            В Община Враца вече се приемат заявки за участие в традиционния врачански есенен панаир, който ще се проведе от 14 до 19 септември. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 7 септември. ...

Архив

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Тук ще намерите пълна и актуална информация за услугите, предоставяни от Община Враца.
  1. Виртуално деловодство
  1. Гражданско състояние
  2. Общинска собственост
  3. Устройство на територията
  4. Общо деловодство
  5. Банкови сметки на Община Враца
Работно време на Център за административно обслужване - от 08 до 18 ч. всеки работен ден
ПРЕСЦЕНТЪР
ДЕЛОВА СЕДМИЦА

24 - 30 август 2015 г.

25.08.2015 г. 10:00 ч., Конферентна зала на Община Враца, ет.4

Заседание на Общински съвет - Враца

виж цялата програма »

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

24 - 30 август 2015 г.

25.08.2015 г. 10:00 ч., РБ „Хр.Ботев”

Арт –работилница „Да творим заедно”- рисуване, моделиране, квилинг, пирография

виж цялата програма »