Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Образование » Училища

 

    Община Враца има добре изградена мрежа от училища - 21, от които 13 средищни и едно защитено / ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Тишевица/. Учениците могат да получат начално, основно, средно: общо и професионално образование, както и да продължат образованието си във филиали на висши учебни заведения. На територията на общината функционира Дом за деца лишени от родителски грижи и Ресурсен център.
     По степен на  образование, училищата в общината са разпределени както следва:

Учебно заведение Брой
Начални училища 3
Основни училища 6
Средно общообразователни училища 5
Спортно училище 1
Природо-математическа гимназия 1
Езикова гимназия 1
Професионални гимназии 3
Помощно училище 1
Общо 21

 

НУ  „ИВАН ВАЗОВ”
3000 гр. Враца, бул. „Демокрация” № 32
Директор: 092 62 62 43
Канцелария: 092 62 62 76
vazov.ivan.vr@abv.bg

 

НУ "ИВАНЧО МЛАДЕНОВ"
3000 гр. Враца,Ул. „Антим І” № 4
Директор: 092 62 31 97
nu_iv_mladenov@abv.bg
http://www.nu-ivanchomladenov.org/

  НУ”СВ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
3000 гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев №2
Директор: 092 621 449
Канцелария: 092 624 608
sofronii@m-real.net
http://www.sofronii-vr.hit.bg
http://www.proekt-sofronii.hit.bg
  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
3000 гр. Враца жк Младост
Тел.: 092 62 41 24; 092 62 21 46
ou_v.levski@abv.bg
 

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
3000 гр.Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви” № 14
Директор: 092 62 14 53
Канцелария: 092 62 14 87
ou.kirilmetodii@abv.bg

  ОУ„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
с. Девене
devene.1972@abv.bg
  ОУ„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
с. Тишевица
Тел.: 09119 261
ti6_pro@abv.bg
  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. Баница
Тел.: 09112282
Hr.botev.banica@abv.bg
  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”
3044 с. Паволче, ул.  „Христо Ботев”, №10
hr_botev_pavolche@abv.bg
  СУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ”
3000 гр. Враца, ул."Хан Аспарух" №17
Директор/тел/факс/: 092 62 05 27
Помощник директор: 092 62 47 69
Секретар: 092 62 03 61
vasilkunchov@yahoo.com
http://vasilkunchov.com/
  СУ  „КОЗМА ТРИЧКОВ”
3000 гр. Враца, ул. „Антим І”  № 12
Директор: 092 624287,  GSM 0888899613
Помощник-директори/тел/факс/: 092 624113
Канцелария: 092 663164
kozma_trichkov@abv.bg
  СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ”
3000  гр. Враца,ж.к. „Дъбника”
Директор: 092 62 15 14
Канцелария: 092 62 11 27
tkrasten@abv.bg
  СУ  „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
3000 гр. Враца,бул. „Александър Стамболийски” № 10
Директор: 092 62 10 45
Канцелария: 092 62 91 08
otecpaisii@abv.bg
http://www.otec-paisii.hit.bg/
  СУ „ХРИСТО БОТЕВ”
3000 гр. Враца, ул. Леонова № 37       
Директор: 092 62 35 49, GSM: 088 720 810
Канцелария: 092 62 21 75
hrbotev@mail.bg
hrbotev@abv.bg
www.hristobotev.org
  ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ”
3000 гр. Враца, ул. „Цар Освободител” № 9
Тел. : 092 62 15 78, 092 62 15 79, 092 62 41 10
eg_vratza@abv.bg
http://ezikova-gimnazia.vratza.com
  ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ”
3000 гр. Враца, ул. “Демокрация” №18,
Тел.: 092 62 47 26, 092 62 60 43, 092 62 41 69
pmg_vratsa@abv.bg
http://www.pmg-vratsa.org
  СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Профили:  Лека атлетика,  Борба,  Джудо, Спортна стрелба, Футбол,  Волейбол, Плувни спортове
3000 гр. Враца, ул. „Цар Освободител” № 9
Тел.: 092 62 65 07, 092 62 72 69
sportno_uchiliste_vr@abv.bg
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ
3000 гр. Враца, ул. “Илинден” №21,
Тел.: 092 64 21 28, 092 64 91 43, 092 64 60 42
tmet_wratza@abv.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО – ВРАЦА
3000 гр. Враца, ул. “Христо Смирненски” №3,
тел. /факс: 092/64 80 46; 092/647202                   pgtr_vr@abv.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШИН”
3000 гр. Враца, бул. “Мито Орозов” №59
тел. :    (092) 645 591, 641 287, 647 056                      e-mail: pgdh@abv.bg    www.daskalo.com/pgdhvr