Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

Избран кандидат

Забележка

16.02.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен e конкурс за 30 длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада Специални сили 
 

За  информация и подаване на документидо 31 март 2017г. включително! 

     
16.02.2017 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен e конкурс за 92 длъжности
за приемане на военна служба във
Военноморските сили и ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” 
 

За  информация и подаване на документидо 17 март 2017г. включително! 

     
14.02.2017 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ:

Соц. Работник

Педиатър, Психолог, Соц.Работник

Медиатор

 

   
14.02.2017 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Главен експерт административно – стопанска дейност, управление при кризи и отбранително – мобилизационна подготовка”, към Дирекция „Административно обслужване и работа с кметства“ в Общинска администрация Враца.
     
25.01.2017 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Началник отдел ”, в отдел „Обществени поръчки“  в Общинска администрация Враца

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА.

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА.

   
23.01.2017

Проект “За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск .....” на община Враца набира кандидати за длъжностите:  1.Психолог. -  Заявление   

2.Младежки работник. - Заявление

Документи:
1. Автобиография.
                         2. Автобиография-БГ.            
3. Декларация.
 

 СПИСЪК на допуснатите за длъжност "Психолог"

СПИСЪК на допуснатите за длъжност "Младежки работник"

Резултати от проведения подбор за длъжност "Психолог"

Резултати от проведения подбор за длъжност "Младежки работник"

 
20.01.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА 

Обявен е конкурс за 486 длъжности
за приемане на военна служба в
Сухопътни войски.

Документи се приемат до
06 март 2017г. включително.

За  информация и подаване на документи:
Офис за водене на военен отчет в община Враца, ул.Алеко Константинов №10
/входът отстрани на сградата на Военното окръжие/
стая №205
Старши експерт в община Враца- Ивайло Колев
тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 / вътр.260/
Военно окръжие- Враца 092/62-40-44:
вътр. 225 – ц.сл. Сергей Исаев
 

 

Заповед № ОХ-29 и списък на вакантни длъжности.


     
11.01.2017 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ.

   СПИСЪК на КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ за длъжност "Управител..."

 

   СПИСЪК на НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за длъжност "Управител..."

 

 
10.01.2017 Проект “Приеми ме 2015” на община Враца обявява процедура за подбор на социални работници.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НеДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "СОЦИАЛEН РАБОТНИК".    
23.11.2016

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен e конкурс за 3 длъжности
за офицери за приемане на военна служба
във Военно-географската служба.
 

 

За  информация и подаване на документидо 16 януари 2017г. включително! 

     
04.11.2016

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен e конкурс за 59 длъжности
за офицери и сержанти (лекари и мед.сестри) за приемане на военна служба във Военномедицинска академия.
 

 

За  информация и подаване на документидо 02 декември 2016г. включително! 

     
12.10.2016 ОБЩИНА ВРАЦА Набира кандидати за длъжността “Главен експерт Контрол по строителството и инвеститорски контрол”.      
14.06.2016  ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Директор”, дирекция “Административно обслужване и работа с кметствата“  в Общинска администрация Враца
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС

   
04.05.2016 ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на кандидати в Дирекция „Строителство и инфраструктура“, отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Общинска администрация, Община Враца
за Длъжност: Главен експерт "Контрол по строителството”
     
 15.04.2016  ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Началник отдел”, отдел “Канцелария на кмета“  в Общинска администрация Враца

 СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

   
 15.04.2016  ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Началник отдел”, отдел “Общинска собственост“  в Общинска администрация Враца
 СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.    
30.03.2016 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен е конкурс за 89 длъжности за приемане на военна служба във Военновъздушните сили - Заповед на министъра на отбраната. 

ОБЯВА! 

     
21.01.2016

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Младши експерт по бюджета”, отдел “Бюджет и финанси”, дирекция “Финансово-счетоводна дейност“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

 
   
18.01.2016

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Главен експерт обществени поръчки”, дирекция “Административно-правни дейности“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НеДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

   
18.01.2016

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Главен експерт социални и младежки дейности”, дирекция “Здравеопазване, социални и младежки дейности“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НеДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

   
18.01.2016

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Юрисконсулт”, дирекция “Административно-правни дейности“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

   
14.01.2016

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Старши счетоводител”, отдел “Счетоводство”, дирекция “Финансово-счетоводна дейност“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НеДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

   
21.12.2015

ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Социални дейности” Враца за срок от 3 (три) години. 

1.ЗАЯВЛЕНИЕ. 

2.ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 от КТ.

3.ДЕКЛАРАЦИЯ.

     
29.10.2015 

 Срока се удължава до 06.11.2015

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Психолог    ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
23.10.2015 

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” по Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Социален работник    ПОКАНА    Задание за работа

     
23.10.2015 

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Лекар - педиатър    ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ Медиатор    ПОКАНА    Задание за работа

     
23.10.2015 

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Психолог    ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
22.10.2015 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен е конкурс за 28 длъжности за приемане на военна служба в Национална гвардейска част.  

 

За  информация и подаване на документи! 

     
18.09.2015 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен е конкурс за 3 длъжности
за приемане на военна служба в Представителния духов оркестър на Военноморските сили. 

Приложение - Списък. 

 

За  информация и подаване на документи! 

     
06.07.2015

03.08.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 14.08.2015 г. 

17.07.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 24.07.2015 г. 

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА     Задание за работа

     
25.06.2015 

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите.

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Социален работник-координатор  ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Медиатор  ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ социален работник/социален педагог  ПОКАНА    Задание за работа

     
21.05.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за услугата "ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ  ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ МЕДИАТОР  ПОКАНА    Задание за работа

     
07.05.2015

ВАЖНО!
Срокът за кандидатстване се удължава
до 22.05.2015 г. 

  Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за избор на индивидуални консултанти за услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" -  ПОЗИЦИЯ ПСИХОЛОГ- ПОКАНА    Задание за работа

CV - Образец

     
13.03.2015 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”, за срок от 3 (три) години и със срок за изпитване 6 месеца от датата на сключване на споразумението.

Длъжностна х-ка

Заявление за участие в конкурс.

Декларация упражняване на професия

Декларация чл.107а, ал.1 от КТ