Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

26.06.2019
17.07.2019 г. от 14.00 ч. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
З А П О В Е Д   № 1051/26.06.2019 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и ...

25.06.2019
18.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
З А П О В Е Д № 1010/24.06.2019 г. На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията на ...

25.06.2019
17.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
З А П О В Е Д № 1011/24.06.2019 г. На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията на ...

25.06.2019
16.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
    З А П О В Е Д № 1012/24.06 2019 г. На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията ...

25.06.2019
15.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
З А П О В Е Д № 1009/24.06.2019 г. На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията на ...

28.05.2019
18.06.2019 г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 997,     998,     999,    1000 ...

22.04.2019
09.05.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост
Заповед за спечелил търга участник №: 765 На основание чл. ...

19.04.2019
10.05.2019 публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след проведен такъв на 19.12.2018 г.
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 749         750 З ...

21.03.2019
05.04.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповед за спечелил търга участник №: 603 На основание чл. ...

11.03.2019
27.03.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 548         549         550 ...


1 2