начало » Търгове и конкурси

Архив

21.02.2019
12.03.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца ...

18.02.2019
06.03.2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

15.01.2019
30.01.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 160,     161,     162,    163 ...

04.12.2018
19.12.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот
  Заповед за спечелилият търга участник №: 2183 З А П О В ...

03.12.2018
19.12.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2179,     2180,     2181 ...

22.11.2018
12.12.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2158,     2159,     2160,     2161,     2162 ...

23.10.2018
13.11.2018 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1984,     1986 На ...

18.10.2018
05.11.2018 г. от 14.00 ч Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1917, 1918, 1919, 1920 ...

16.10.2018
01.11.2018 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1899,     1900,     1901,     1902 ...

05.10.2018
24.10.2018 г. от 10,00 часа Публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост
Заповед за спечелилият търга участник: 1849    На основание ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35