Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.02.2017
Община Враца изплаща еднократна финансова помощ за новородено само на пълнолетни майки

    Непълнолетни майки от Община Враца няма да получават еднократна финансова помощ, която предоставя институцията за новородени деца. Това е записано в приетия на последното заседание на Общинския съвет Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца.
    Правото на еднократна финансова помощ, по този Правилник ще имат единствено лицата навършили 18 години към датата на раждане на детето. Финансовата помощ ще бъде отпускана на родителите за отглеждане до трето поредно дете включително. Ограниченията не се отнасят за трето поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н.
    Еднократната финансова помощ се отпуска при едновременното наличие на няколко условия.  Новороденото или осиновено дете трябва да е с постоянен адрес на територията на община Враца и към момента на подаване на заявлението двамата родители са с настоящ адрес на територията на община Враца, като единият от тях има постоянен адрес тук, не по- малко две години от датата на подаване на заявлението- декларация. Това дава възможност и на родители от Враца, които са студенти в други градове, също да имат възможност да получат еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете.
    Размерът на еднократната финансова помощ за 2017 г., която отпуска Община Враца за всяко новородено или осиновено дете е 200 лв., а по 250 лв. ще получат новородените близнаци. Сумата е увеличена в сравнение с предходната с 50 лв. Общият размер, който е заложила Община Враца за 2017 г. в бюджета е 90 000 лв.