Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.03.2020
Община Враца с кампания за разделно събиране

     От 11 март /сряда/ 2020 година, Община Враца стартира кампанията „Акция – Рециклиране“, насочена към насърчаване на разделното събиране. В рамките на инициативата екипи на ОП „БКС“ – Враца ще събират безплатно хартия, картон, пластмаса, метал, стъкло и дървен материал от търговските обекти в града и ще ги предават в пункт за вторични суровини. Дейностите са в изпълнение на Закона за управление на отпадъците.
     С получените средства от рециклираните материали, ще бъдат закупени дървета и декоративни храсти, които да се използват от гражданите за озеленяване на междублоковите пространства и обществени площи.
     С цел постигане на максимални резултати от „Акция – Рециклиране“ и изготвяне на график за събиране на отпадъците, собствениците на търговски и производствени обекти могат да подадат заявка за присъединяване в кампанията до 30 март /понеделник/, на електронната поща: prvratsa@gmail.com. В заявлението трябва да бъде посочен адрес и вид на обекта.
     След изтичане на крайния срок за подаване на заявки, ще бъде изготвен график за събиране на рециклируемите материали, който ще бъде публикуван на страницата на Общината в социалната мрежа, на сайта, както и на информационни табла в града и в търговските обекти.
     Еко инициативата на Община Враца и ОП „БКС“ ще продължи през цялата година с периодични кампании, които ще бъдат оповестявани предварително.
     Събраните средства ще бъдат обявени, а през пролетта на 2021 година ще бъде закупен съответния посадъчен материал, който ще се раздаде за облагородяването на обществени площи и междублоковите пространства.