Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването относно въведени противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

Заповед №390 / 04.03.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лице

Заповед №156 / 27.01.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лице

Обявление изх. №202/24.01.2020 г. на Община Враца

Заповед № 92 / 16.01.2020 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската администрация

Заповед №33 / 07.01.2020 г. за заличаване на адресната регистрация на лице

Заповед №4 / 02.01.2020 г. за определяне на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на с. Бели извор.

Заповед №2153 / 17.12.2019 г. за определяне на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на гр. Враца.

Заповед № 2109 от 06.12.2019 г. относно контрола върху търговията, транспортирането, съхранението и употребата на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Община Враца

Заповед №2077 / 03.12.2019 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

Заповед №2056 / 25.11.2019 г. за определяне на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на с. Лиляче.

УВЕДОМЛЕНИЕ за подмяна на лични документи на лицето Г. А. Т.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца

УВЕДОМЛЕНИЕ до Г. Т. Т. Относно: пресъставяне на акт за граждански акт.

УВЕДОМЛЕНИЕ до ДОНКА М. БЕНЧЕВА

Заповед №1320 / 13.08.2019 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

Заповед №1539 / 20.09.2019 г. за заличаване на адресната регистрация на лица

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ВРАЦА.

 

Писмо изх.№9100-90927.08.2018 год. относно: Откриване на производство по издаване на общ административен акт.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ВРАЦА

Поради извършващата се реконструкция на Телефонната централа в Община Враца, Ви уведомяваме, че временно контакт ще се осъществява на следните телефони:

092/62 25 86 – Горещ телефон за сигнали на граждани;
092/66 31 22 – Секретар на Община Враца;
092/62 21 95 – Отдел „Гражданско състояние”;
092/62 03 18 – Дирекция „Местни данъци и такси”.

 електронна поща obshtinavr@b-trust.org.


Община Враца се извинява за причиненото неудобство.

 ПОКАНА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Към потенциален инвеститор за изграждането на Административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на гр.Враца.

ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА 

Спортен к-с ”Хр.Ботев, тел. 092/62-72-63;

 

РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ    

 

 

Съобщение на община Враца за парк Руски

1-9    2-9    3-9    4-9    5-9    6-9    7-9    8-9

 * * * * *

Община Враца уведомява жителите и гостите на града, че от 1 август 2017 г. са в сила нови условия за пътуване на граждани с превозните средства на „Тролейбусен транспорт– Враца“ ЕООД, съгласно приети с Решение № 501 по Протокол № 36/27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

 * * * * *

     Актуална информация за предстоящи планови ремонти и прекъсване на електроподаването на територията на община Враца