Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

 ПОКАНА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Към потенциален инвеститор за изграждането на Административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на гр.Враца.

ОИЦ Конкурси на тема: България в ЕС - 10 години по-късно.

Регламент Конкурс за презентации на добри педагогически практики на тема: България в ЕС - 10 години по-късно. Регламент Конкурс за есе на тема: България в ЕС - 10 години по-късно. Регламент Фото конкурс съпоставка – преди и сега: България в ЕС - 10 години по-късно.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 АЛ.4 ОТ ЗНА И ЧЛ. 22З, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ВРАЦА.

Заповед № 1386/10.10.2016 г. на Кмета на Община Враца за забрана на строителството на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца, свързано с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, през периода от 01.11.2016 г. до 31.03.2017 г..

Писмо от Министерството на енергетиката относно стартиране на проект за битова газификация.

 * * * * *

ОБЩИНА ВРАЦА уведомява гражданите на града и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение, свързано с "Геопарковете по Долен Дунав".

 * * * * *

Заповед №164/09.02.2016 на Кмета на Община Враца относно УСЛОВИЯ на ползване на автобус марка Исузу, собственост на Община Враца от външни организации.

 * * * * *

Съобщение на община Враца за парк Руски

1-9    2-9    3-9    4-9    5-9    6-9    7-9    8-9

 * * * * *

Условия и ред за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагане 

на цени за пътуване от „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД

 * * * * *

     Актуална информация за предстоящи планови ремонти и прекъсване на електроподаването на територията на община Враца