Добре дошли в
Община Враца

Е-Услуги
Виж повече
Местни данъци и такси
Виж повече
Публични регистри
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Проекти
Виж повече
Подай сигнал!
Виж повече
COVID-19
Информация за качеството на въздуха
Интегриран план за градско развитие
Виртуално деловодство
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I
Национална телефонна линия за деца

Актуално

Всички новини
06.12.2023 / Покана за участие в обществено обсъждане на Проект на актуализация на план за интегрирано развитие на община Враца 2021-2027 г.

06.12.2023 / Покана за участие в заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец

11.10.2023 / Актуализиран е проекта на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

07.11.2023 / Покана за участие в Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец

27.11.2023 / Покана за участие във форум за консултиране и обществено обсъждане на Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Борован – Враца - Вършец

11.10.2023 / Публично обсъждане във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво след изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво