Местни данъци и такси

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА МЕСТЕН БЮДЖЕТ

ПРОВЕРКА И ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                                            

КАЛКУЛАТОР НА ДАНЪК ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ДО 3.5 ТОНА

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ

БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

РАЗМЕРИ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТОВЕ И ПОКАНИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СПИСЪЦИ НА ДЛЪЖНИЦИТЕ С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5000 ЛЕВА

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАО

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Враца информира, че приема плащания и за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и такса за битови отпадъци (ТБО) за 2024 година.

Плащането може да бъде извършено преди получаването на годишните данъчни съобщения за дължимите суми.

Платилите задълженията си в пълен размер до края на април  ползват   5 ℅ отстъпка.

При плащане на части сроковете са до 1 юли – първа вноска и до 31 октомври – втора вноска. Запазва се  редът за погасяване – системата покрива първо неплатените стари задължения.

 

Актуална информация

 Със заповед на министъра на финансите Асен Василев № ЗМФ-1312 и № ЗМФ-1313 от 28 декември 2023г.

влизат в сила нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ за 2024г.

Същите са публикувани в секцияБланки и формуляри за администриране на местни данъци и такси

 

СЪОБЩЕНИЕ:

     Нов канал предоставя възможност за електронна проверка и заплащане на дължими данъци и такси едновременно както за Община Враца, така и за  други общини (услуга 9416) по електронен път само с няколко клика чрез egov.bg.

     При автентикиране на потребител в портала на Министерство на електронното управление и вход в „Моето пространство“ потребителите имат достъп до раздел „Задължения“. Там, освен проверка на задължение за електронни услуги  е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ).

     Предимство на услугата са достъпност в реално време 24х7х365 отдалечено за всички потребители независимо от това къде се намират.

     Удобен начин за бърза и лесна проверка на задължения към всички интегрирани с услугата общини.

     Заплащането е изцяло безплатно като за транзакцията не се дължат такси и комисионни.

СЪОБЩЕНИЕ:

От 01.07.2021г. банковата сметка за местни данъци и такси на Община Враца е променена.
Новата банкова сметка можете да намерите тук.

СЪОБЩЕНИЕ:

Общинска данъчна администрация Враца информира данъкоплатците, че е създадена възможност за получаване на годишните данъчни съобщения за задълженията по местни данъци и такси в електронен формат – на e-mail.
Отказът от получаване на съобщението на хартиен носител и получаването на посочен e-mail ще става през официалната страница на Общината http://www.vratza.bg/ в раздел “Местни данъци и такси” – секция “Проверка и плащане на задължения”.
За достъп до услугата се въвеждат ЕГН/Булстат и ПИН код, който е напечатан в изпратените годишни съобщения или се получава лично на място в общинска данъчна администрация.
След избиране на поле “Годишно съобщение”, срещу името на задълженото лице се натиска бутон „Заявяване” и в появилия се екран се въвежда задължително адреса на електронната поща, маркират се и двете отметки и се натиска бутон “Заяви”.
Даденото съгласие ще бъде прието за изпълнение на описаната възможност.
Достъпът до електронните данни е защитен. 

 

Адрес:

 • 3000, Гр. Враца, ул. „Петропавловска" № 43, ет. 3 /сградата на Общината/
 • Електронна поща: mdt@vratza.bg 

 

Работно време:

 • Работното време за работа с клиенти на Дирекция „Местни данъци и такси" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден..
 • Мобилен телефон за връзка и информация:
                  - 0876967773

Дейности извършвани от Дирекция „Местни данъци и такси”, Община Враца:

Обслужване на задължените лица чрез:

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с туристически данък по чл. 61р от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61х от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче;
 • Установяване на вземания за местни данъци, такса битови отпадъци и такса за притежаване на куче по ЗМДТ;
 • Касово събиране и безкасово плащане на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество;
 • Издаване на удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ.

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки;
 • Чрез ревизии.  

 

Плащания за местни данъци и такси се приемат:

 • на касите в Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Петропавловска” № 43, ет. 3;
 • през сайта на община Враца www.vratza.bg, меню „Местни данъци и такси” -> „Проверка и плащане на задължения”;
 • на касите на Изипей АД в цялата страна;
 • през сайта www.epay.bg;
 • в клоновете на Български пощи ЕАД в цялата страна;
 • през сайта на НАП с ПИК;
 • по банков път.

 

В Дирекция „Местни данъци и такси” се приемат касови и безкасови/чрез ПОС терминал/ плащания за местни данъци и такси.
За проверка на задълженията на граждани и фирми е налична електронна услуга, която се стартира от менюто "Проверка и плащане на задължения". За достъп до проверката се въвеждат ЕГН/ЕИК и ПИН код, който е напечатан в изпратените годишни съобщения, или се получава лично, на място в общинска данъчна администрация. Достъпът до електронните данни е защитен. Входящите данни следва да бъдат въведени точно.