ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТОВЕ И ПОКАНИ

      В 14 - дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на 12.09.2023 г. следва да се явите в Дирекция “Местни данъци и такси” - Община Враца,  ул. „Петропавловска“ № 43, ет. 3, стая 12  от 8.00 до 17.00 часа, за връчване на :

 

  Акт за установяване на задължения  по чл. 107 ал. 3 от ДОПК.

 

            В случай, че не се явите до изтичането на посочения срок, на основание чл. 32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Списък на задължените лицата :

 

 

 1. ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЕЙКОВ АНТОВ
 2. ИВАЙЛО БОРИСОВ НЕОФИТОВ
 3. РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
 4. ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
 5. ЦВЕТОМИР ИВАЙЛОВ  КРЪСТЕВ
 6. ИВАН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
 7. ВАСИЛ ИЛИЕВ ТОДОРОВ
 8. БОРИС ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ
 9. ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
 10. БОРИСЛАВ ВЕНЦЕВ КРЪСТЕВ
 11. АНГЕЛ МАТЕЕВ АНГЕЛОВ
 12. ЦВЕТАН ЕВЛОГИЕВ МИЛЧЕВ
 13. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
 14. ХРИСТО МИЛЧЕВ КОСТОВ
 15. ПЕТЪР МАРИНОВ НИКОЛОВ
 16. БОГДАНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
 17. ГЕНАДИЙ ЮЛИНОВ МИТРОФАНОВ
 18. ПЛАМЕН ТОШЕВ СТЕФАНОВ
 19. КРАСИМИРА ФИЛИПОВА ИВАНОВА
 20. ОГНЯН СЛАВКОВ ВАСИЛЕВ
 21. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
 22. ИЛИЯ АВРАМОВ АВРАМОВ
 23. КАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
 24. БОГДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
 25. НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ГОЦОВ
 26. ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
 27. МАЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
 28. АСЕН ЗОРНИЦОВ НЕДКОВ
 29. НИКОЛАЙ МИГЛЕНОВ МИЛАДИНОВ
 30. ЮЛИЯ ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
 31. ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
 32. КЛАРА ДАМЯНОВА СТОЯНОВА
 33. БОРЯНА ЦЕНОВА ПЕТРОВА
 34. СЛАВИ ТОНЧЕВ КЪЧЕВ
 35. РУМЕН ГРИГОРОВ ЦВЕТКОВ
 36. НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ЗАРОВ
 37. ЦВЕТАН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
 38. СИНТИЯ ТОТКОВА КРЪСТЕВА
 39. ЦВЕТАН ИВАНОВ ГУСЕВ
 40. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
 41. ДЕНИЦА СЕРГЕЕВА ДИМИТРОВА
 42. СИМЕОН НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ
 43. ЖАКЛИН ВЕЛИЗАРОВА ДИМИТРОВА  - ТОДОРОВА
 44. ПЛАМЕН ИВАНТОНОВ АНДРОНОВ
 45. СТОЯН ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ
 46. МИЛЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
 47. ЕВГЕНИ МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
 48. ИВАН ДАНАИЛОВ ИВАНОВ
 49. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
 50. ГЕНАДИ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
 51. ВЛАДИСЛАВ БЛАГОЕВ РУСИНОВ
 52. АНДРЕЙ СЕВДЕЛИНОВ САВОВ
 53. ВЕСЕЛИН ЙОТОВ ВАСИЛЕВ
 54. ВЛАДИМИР ИВАНОВ НИНОВ
 55. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
 56. ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
 57. ДИЛЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
 58. ЦВЕТОЗАР КРУМОВ АЛУРКОВ
 59. ИЛИЯ ПАВЛОВ МОГИЛАНСКИ
 60. ДИМИТЪР БОГДАНОВ ДИМИТРОВ
 61. НАТАША КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
 62. ТИХОМИР ИЛКОВ КИРОВ
 63. МИЛЕН БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
 64. ГЕОРГИ ЮРИЕВ СТОЯНОВ