ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТОВЕ И ПОКАНИ

     

В 14 - дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на 28.03.2024 г. следва да се явите в Дирекция “Местни данъци и такси” - Община Враца,  ул. „Петропавловска“ № 43, ет. 3, стая 12  от 8.00 до 17.00 часа, за връчване на :

 

  Акт за установяване на задължения  по чл. 107 ал. 3 от ДОПК.

 

            В случай, че не се явите до изтичането на посочения срок, на основание чл. 32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Списък на задължените лицата :

 

 1. МИРОСЛАВ ТОШКОВ МАРИНОВ
 2. БИСЕР ПЕТКОВ ИЛИЕВ
 3. МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА
 4. СТАНИМИР КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
 5. МАРГАРИТА СИМЕОНОВА СТАМБОЛИЙСКА
 6. НИНА БЛАГОЕВА НИКОЛОВА
 7. ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
 8. РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
 9. АНА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА
 10. ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
 11. ВЕСЕЛИН ЧЕРВЕНКОВ МАРИНОВ
 12. КАМЕН ИВАНОВ АНТОВ
 13. ГЕОРГИ ИСКРЕНОВ МАНЧЕВ
 14. ВЕСЕЕЛИН ПЕПИЕВ НИКОЛОВ
 15. БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
 16. ВЕСЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
 17. ИРЕН ТИНКОВ СИМЕОНОВ
 18. РЕНИ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
 19. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ ГЕРАСИМОВ
 20. МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
 21. ТАТЯНАВЪРБАНОВА ДИМИТРОВА
 22. ТИХОМИР БОГДАНОВ ТОДОРОВ
 23. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
 24. ИВА СТОЯНОВА ИВАНОВА
 25. АЛЕКСАНДЪР ОШКОВ АЛЕКСАНДРОВ
 26. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
 27. БОЖИДАР КРУМОВ ПИРДОПСКИ
 28. ЙОРДАН БОРИСОВ ПЕТРОВ
 29. МОНИКА ИСКРЕНОВА ИВАНОВА
 30. ДАНАИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 31. КАЛИН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
 32. КЪНО ИВАНОВ КЪНЧОВСКИ
 33. ЮРИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
 34. ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
 35. КРАСИМИР СПАСОВ НИКОЛОВ
 36. „НАТАЛИ“ ЕООД
 37. ДАНАИЛ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
 38. ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ
 39. КРАСИМИРА ХРИСТОВА МИЛКИНА
 40. РОБЕРТО СЛАВОВ ТРИФОНОВ
 41. ЖАНА НАЙДЕНОВА ЦВЕТКОВА
 42. АНАТОЛИ ЖИВКОВ КИРЧЕВ
 43. КРАСИМИР ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
 44. ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДАНАИЛОВ
 45. ПЛАМН МИЛАДИНОВ МОЧОВСКИ
 46. АНИКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
 47. БОРИС ТОНКОВ БЕЖКОВ
 48. АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЮЛИЯНОВ
 49. ОКЕАН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
 50. ВАСИЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
 51. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
 52. ЦВЕТАН МАЕВ СИМЕОНОВ
 53. ИВАН АНАТОЛИЕВ ЖИВКОВ
 54. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
 55. ГЕОРГИ ЛЮБЧОВ СЕФАНОВ
 56. АДРИЯН ПЕТРОВ БОГДАНОВ
 57. ВАСИЛ БИСЕРОВ ИВАНОВ
 58. КРЕСТОВ ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ
 59. ДАНИЕЛА ДИЛОВА ХРИСТОВА
 60. „ЛИВЪРПЛАСТ“ООД
 61. „С И В АГРО“ ЕООД
 62. ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ