Център за административно обслужване

Тук ще намерите пълна и актуална информация за услугите, предоставяни от Община Враца.

  1. Виртуално деловодство
  2. Гражданско състояние
  3. Общинска собственост
  4. Устройство на територията
  5. Общо деловодство
  6. Банкови сметки на Община Враца
  7. Услуги, предоставяни само от Община Враца

Работно време на Център за административно обслужване - от 08 до 18 ч. всеки работен ден