Културни институти и творчески съюзи

Регионален исторически музей /РИМ/ - Враца

Директор: Георги Ганецовски

Адрес: гр. Враца, пл. "Хр. Ботев" № 1; тел. 092 / 620373, 620220.
http://www.vratsamuseum.com

Регионалният музей е наследник на традиция, чието начало е сложено непосредствено след ръкополагането на Св. Софроний за епископ Врачански. Като професионален институт съществува от 1953 год. По същото време към създадения Окръжен народен музей е създаден Художествен отдел, който ту се отделя в самостоятелна галерия, ту се слива с музея, както е в момента. Развити са отделите: "Археология", "Етнография", "България ХV-ХIХ в.", "Нова история", "Най-нова история", "Художествена галерия", "Фондове", "Връзки с обществеността" и "Стопански отдел". В музея е и седалището на "Известия на музеите в Северозападна България" и библиотека "Български северозапад". РИМ разполага с 6800 кв. м използваема площ - без парковите пространства. В Централната сграда са разположени археологическите и исторически експозиции (към тях лапидариумът и зала "Рогозенско съкровище", зала “Златна зала” с експонати от Могиланската могила), залите на Художествената галерия, „Zn ART - Музей от хартия.  реставраторско ателие за керамика и фондохранилищата. Етнографско-възрожденските комплекси "Св. Софроний Врачански" и "Никола Войводов" са етнографските експозиции, къщите-музеи "Димитраки Хаджитошев" и "Никола Войводов" и експозицията "Иконно богатство" (във Възнесенската църква храм-паметник "Св. Софроний епископ Врачански"). Основният и спомагателен фонд на РИМХГ надхвърля 100 000 единици (от които 2200 са на Художествената галерия). РИМХГ е добре съоръжен с електронна и климатична техника, разполага с електронна и жива охрана.

Драматично-куклен театър - Враца 

Директор: временно изпълняващ длъжността Веселин Мезекливев

Адрес: гр. Враца, пл. "Хр. Ботев" № 1, тел.  087/88846755

Официален сайт: http://theatre.vratza.com

 Драматично-куклен театър е създаден през 1938 година. Има собствена сграда с голям салон – 748 места, камерна зала със 120 места, куклена зала с 80 места и балетна зала с 80 места. Ежегодно Драматично-кукленият театър е домакин на Националния фестивал на малките театрални форми /НФМТФ/, който се провежда от 16 до 21 май.

Регионална библиотека "Христо Ботев"

Директор: Силвия Врачовска

Адрес: гр. Враца, ул. "Петропавловска" № 43, тел. 092 / 62 40 22

Официален сайт: www.libvratsa.org 

Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца е основна библиотека за община Враца и с регионални функции за библиотеките от Врачанска област по смисъла на чл. 9 от Закона за закрила и  развитие на библиотеките и Постановление № 153 / 28.07.2000 година, създадена  през 1954 година.
Основните й дейности са свързани с правилното комплектуване на библиотечните фондове, осъществяване на библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване  на  всички ползватели , извършване на събирателска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието, издаване на книги и други материали с краеведски и общ характер, организиране на културни и образователни инициативи, извършване на координационна, квалификационна и експертно- консултантска  помощ за общодостъпните библиотеки от област Враца.
Библиотечният  й фонд  включва 245 876 библиотечни документи- книги, периодика, графични, картографски и нотни издания, CD, DVD и други носители на информация от всички отрасли  на знанието. Ежегодно комплектува от 4000 до 5000 нови документи, регистрира   около 4000 ползватели, за които е осигурено диференцирано обслужване по възрасти и видове носители на информация, 60000 посещения, 130 000 заети библиотечни документи и абонамент от 145 периодични издания.
Дейността на библиотеката е организирана в 8 обслужващи отдела-„Заемна за дома”, „Детски отдел”, Читалня „Хуманитарни,точни и приложни науки”, читалня „Текуща периодика”,”Изкуство”, „Краезнание” , „Справочно-библиографско и информационно обслужване” и филиал в ж.к. „Дъбника” и 3 други отдели- „Методичен”, „Автоматизация” и  „Комплектуване, обработка и каталогизация”.
Особено ползотворна  в последните няколко години е издателската дейност на библиотеката с книгите от поредицата  „Роден край”: „Крал баир”, „Кавал ли свири, мома ли пее”, „Ой Коледо,мой Коледо”, „Мъдри думи”, „Цветница, Лазаре и Великден”, „Гергъовден във Врачанско”, „От Дунав до Балкана”, „Мара Врачанка” и „Празничен народен календар”-сборници с фолклорни текстове и материали, свързани с бита, вярванията, обредите и обичаите на хората от Врачанския край. Под печат е и последната десета книга „Ботъов си поведе белите комити:Христо Ботев в народната памет”.Интерес представлява и издаденият сборник „Европейски език”.
Библиотеката е организатор и на провежданите ежегодни краеведски конференции на тема „Историята на родния край-послание към бъдещето”, на регионалния краеведски конкурс „Опознай миналото , за да  живееш в бъдещето”, на срещи с творци,на тематични викторини и на много други дейности и инициативи.
Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца все повече се утвърждава и като съвременен информационен център, в който се ползва информационен масив от собствени и чужди  бази данни и е осигурен достъп до Интернет.Осигурен е интернет достъп  до  електронните каталози  на библиотеката. Разполага със 17 автоматизирани работни места и 11 автоматизирани читателски места  в обслужващите отдели и в компютърната зала.
Всички обслужващи отдели са с работно време за читатели :  сутрин от 9 до 12  и след обяд  от 13 до 17 часа. Заемният отдел работи след обяд до 18 часа, а в съботния ден обслужва  Читалня „Хуманитарни, точни и приложни науки” и „Заемна за дома”.

Симфониета - Враца 
Директор:
 Христо Павлов

Адрес: гр. Враца, пл. "Хр. Ботев" № 1, тел./факс 623261
Официален сайт: http://vratsasymphony.com

Държавна филхармония Враца е създадена през 1973 година.  Ежегодно през месец ноември провежда Международен музикален  форум. Концертира в страната и чужбина.

                                                                                                        

Читалища
Читалищата в Община Враца са 21 и в голямата си част разполагат с добра материална база.  Седем от читалищата в Община Враца участват в програмата „Глобални библиотеки”.

Читалище "Развитие"

Адрес:  гр. Враца, ул. "Хр. Ботев" № 28, тел. 092 / 624740
Председател - Иванка Караиванова
Секретар – Милена Ангелова

Официален сайт:  https://chitalishte-vratza.com
Най-голямото читалище в гр. Враца. Основано е през 1869 година от родолюбиви врачани начело с учителя Симеон Подбалкански, Мито Анков, Николчо Кръстеняков, Кръстьо Новкиришки и др. и е най-старият културен институт в града. От него са тръгнали всички професионални културни институти във Враца - драматичен театър, филхармония, исторически музей, картинна галерия.   Художествените  колективи са:
•    духов оркестър 
•    четиригласен смесен хор "Орфей" 
•    Ансамбъл за народни песни и танци "Вратица" 
•    Квартет “Лотос”- носител на много награди от фестивалите на старата градска песен “Златен кестен” – Петрич и “Мара Врачанка” Враца
   В читалището работи и  Школа по изкуствата:
•    музикална школа: пиано, акордеон, цигулка и китара 
•    балетна школа 
•    езикова школаСправка за читалищата в Община Враца

Творчески съюзи
Представителство на СБХ във Враца

Председател – Милен Василев
Телефон за връзка: 092 / 620229


Задруга на майсторите на народни и художествени занаяти - Дружество Враца
Председател - Верослав Кирилов
Телефон за връзка: 092 / 62 02 57 моб.тел.: 0886 954199

 

Дружество на писателите - Враца
Председател - Марин Ботунски
Телефон за връзка: 092 / 62 42 91