Полезни връзки

Полезни връзки

https://www.vratsamuseum.com

https://www.vr-balkan.net

https://www.srednovekovie.com 

https://www.prikazkata.com

https://openvratsa.bg

 

Полезни сайтове

https://www.tourism.government.bg/ - Министерство на туризма

https://ntr.tourism.government.bg - Национален туристически регистър

https://esti.tourism.government.bg  - Единна система за туристическа информация -ЕСТИ

http://tourism.egov.bg/registers/TARegister.aspx - Регистър на туристическите атракции

https://www.100nto.org - 100-те - Национални туристически обекта