Програма за развитие на туризма в Община Враца

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2021 година

 

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2020 г. съгласно Програмата за развитие на туризма

 

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2018 година

 

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2017 година

 

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2017 г.

 

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2016 г.

 

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2015 година

 

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2015 г.

 

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2014 година

 

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2013 година

 

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година