Екопътеки и туристически маршрути във Врачански балкан

Врачанската екопътека – „Боров камък”

         Маршрутът започва от края на с. Згориград следва каньона на р. Лева. Дървени мостове, множество стълби и парапети, построени от двете страни на реката, отвеждат до водопад Боров камък с височина 63 м. Пътеката минава непосредствено под водопада и се изкачва по дървена стълба вдясно. Над водопада е изградена обзорна площадка. Следва красива поляна с дървен заслон и барбекю. Имате следните варианти да продължите: 1. по маркираната пътека до х. Пършевица – 1 час; 2. по маркирана с жълт цвят пътека към с. Згориград – 2 часа; 3. по маркираната с червен цвят пътека към вр.Околчица – 4 часа. Близостта на екопътеката до Враца я прави предпочитан маршрут за почивните дни на врачани и техните гости. Времето за преминаване е 3 часа.

 

"Горска пътека на приказките"


         Намира се на територията на Природен парк "Врачански Балкан" на 20 км. от гр. Враца. Горската пътека на приказките е изградена през 2001 година и става една от най-посещаваните забележителности на територията на парка. Тя е предпочитана както от ученически групи, така и от семейства и индивидуални туристи. Обновения вариант на пътеката от 2015 г. ще изненада посетителите с нови приказни герои, истории с неочакван край и занимателни игри. Основна тема, която води малките посетители в гората е, че за разлика от приказните герои, в планината няма „лоши” животни.       Мечката, вълка дори и змията имат своята роля в горската система и всички те помагат за поддържането на природното равновесие.

         По маршрута ще видите къщата на баба Яга, къщичка на приказните герои, фото рамка, сцена за приказен театър и кътове за отдих и игри. Времето за преминаване е 2 часа.

 

Маршрут: „Враца - Паволче - Крушовски извор - Околчица – Йолковица”


         Пътува се с лека кола или автобус по асфалтов път през Павлоче и Челопек, направен до подножието на Околчица. Може да се ползва комбиниран маршрут - автотуризъм с пешеходен туризъм. В такива случаи превозното средство се ползва до с. Паволче. От там се поема каменистия път към Околчица, започващ след сградата на училището. Пътя до върха е 3 км. Най-стръмната му част е над с. Паволче. След около километър почти равен път се стига до чешмата на Крушовския извор. За 20 минути по лявата пътека по склона се стига до паметника на връх Околчица.     

         Пътеката на югозапад води до лобното място на Христо Ботев. След една теснина, почти клисура, се стига до м. Селището. Завива се по лявата пътека и се изкачва западния склон на връх Купеня. Пресича се седловината между Купеня и Камарата, като се върви по източният му склон, над падината Йолковица докато се стигне до лобното място на Христо Ботев. То е обозначено на малка скала с надпис: ,,На великия Ботев. Изпълни се пророчеството твое -жив си ти! 20 май 1876 г.".

         Туристите посетили лобното място слизат през падината Йолковица и по маркировката се насочват по каменистия път и асфалтното шосе за паметника на връх Околчица. Пътя е 20 минути.

 

Маршрут: „Враца - Курдовицa - Лесков дол - Избата - Йолковица – Околчица”

 

         На 600 м. след изхода от града посока Мездра има отклонение от главното шосе за селата Паволче и Челопек, където се пресича шосето и предлагания маршрут завива нагоре по алея. Над шосето алеята продължава покрай западната част на боровата гора. На 150 м. нагоре завива под прав ъгъл в източна посока и върви по склона. Стига се до един от камъните от общо маркирания път на Ботевата чета и се прави остър завой, почти в обратна посока. Изкачва се стръмна пътека, преди да се излезе на малка поляна Таушаница. От там пътя е сложен и минава през голямата поляна Курдовица. В края на поляната се разкрива хубава гледка на север и изток. Виждат се селата Паволче, Челопек, Руска бяла, Крапец, Върбешница, част от Кремените, връх Косматица, Струпешката могила и Тетевенския балкан. При лошо време се ползват като заслон двете малки пещери. Те се намират на 20 м. до пътеката в скалите, по хребета на североизток. След това по стръмна пътека се стига до падина Лесков дол. По склона в ливадата се бере иглика, цвят от глог, кантарион, диворастящи круши и киселици.

         По-нататък маршрута върви по склона в югоизточна посока, на около 200 м. от скалата на връх Вола и се достига до Царева ливада. От тук се виждат историческите места, свързани с подвига на Ботевата чета - трите върхове - Околчица с паметника,  Купеня и Камарата. След 100 м. от местността Селището маршрута повежда към лобното място на Христо Ботев, от там през падината Йолковица до Околчица.

         Целият път от отклонението на шосето Враца - Мездра до Избата се минава за 2 часа и изисква туристическа пешеходна подготовка.

 

Исторически маршрут: „По стъпките на Ботевата чета”

 

         Пътеката започва от пътя за вр. Околчица, 500 м преди паметника. Времето за преминаване е около 1 час. Маршрутът е кръгов и запознава с формирането и бойния път на четата на Христо Ботев от Козлодуйския бряг до местностите, в които е дала последните си сражения. Пътеката отвежда до лобното място на Христо Ботев и разказва за съдбата на четниците след смъртта на войводата.

         Темата е представена на подходящо оформени табла и е придружена от снимков и картен материал, илюстрации и биографии на най-известните участници в четата.

 

Исторически маршрут: „Антична и средновековна Вратица”

 

         Входът на пътеката се намира след ресторант “Чайка”, непосредствено преди прохода Вратцата. Преминава се за около 1 час и съчетава представянето на културно-историческото наследство с една приятна разходка в близост до величествените скали на пролома.

         Маршрутът е изграден в местността Градище, където според историческите сведения е възникнал град Враца. През втората половина на IV в. пр. хр., по тези места съществува тракийско селище. Неговото създаване е свързано с охраната на пътя, водещ до медните мини в Балкана. По време на втората българска държава селището е укрепено с крепостна стена и прераства в градски център.

         Маршрутът запознава посетителите с направените разкопки, с предназначението на отделните обекти, с тяхната историческа и културна стойност.

 

Познавателен маршрут: „Враца – пещера Леденика”

 

         Маршрутът започва от прохода Вратцата, като в началото минава през борова гора и след 30 мин. достига до къмпинг Кариерата. Следва стръмно изкачване и след 40 минути пътеката ще ви отведе до извора Мечото кладенче (Мечата вода) с кът за отдих. Продължава в най-стръмното качване до скалния венец Гарванец, от където ще можете да се насладите на приказни гледки към прохода Вратцата. Следва приятно и леко половинчасово спускане към пещера Леденика. По трасето на маршрута информационни табели ще ви запознаят с различните пещерни образувания, благоустроените пещери в България, най-интересните пещери в света, както и заплахите, пред които са изправени. Времето за преминаване е около 3 часа.

 

Познавателен маршрут: „Карст и биологично разнообразие”

 

         Кръговата пътеката започва от амфитеатъра пред пещера Леденика и се преминава за 1.5 часа. При преминаването по трасето посетителите се запознават с повърхностните карстови форми, характерната флора и фауна и връзката помежду им. На подходящи табла е поднесена информация за резерват ”Врачански карст”, по чиято граница се преминава. По трасето са разположени места за отдих и обзорна кула с изглед към Дунавската равнина. Пътеката е особено подходяща за горещите летни дни, тъй като преминава изцяло през гора.

 

Познавателен маршрут: „Планинарство за начинаещи”

 

         Маршрутът започва до ресторанта на х. Леденика и е изграден в м. Леденика, преминавайки през разнообразни терени - букова гора, открити пасища с карстови форми, скални венци и пещери. По средата на пътеката има чешма и изграден кът за отдих. Информационни табла ще ви дадат минимум знания за приятното и безопасно пребиваване в планината - техника на ходене и за организацията на движението, екипировка, видове биваци, туристическа маркировка, начални познания по топография и метеорология, опасности в планината и оказване на първа помощ. Маршрутът е наситен с красиви гледки и възможности за наблюдение на редки представители на флората и фауната. Пътеката преминава в близост до пещерата Песопин камък, от която извира подземен поток. Времето за преминаване е 2 часа.

 

Познавателен маршрут: „Белоглавият лешояд в ПП „Врачански Балкан”

 

         Пътеката ще ви въвлече в тайнствения свят на едни малко познати птици в България - лешоядите. Тя преминава в близост до специално изградената клетка (волиера) за адаптация на белоглави лешояди, внесени от Испания, с цел възстановяване на популацията им във Врачанския Балкан.

         Маршрутът не само ще ви поднесе интересна информация, но и ще ви даде възможност на живо да се срещнете с белоглави лешояди от специално изградения наблюдателен пункт и други подходящи места за наблюдение. При преминаване на пътеката следвайте маркировката, и не обезпокоявайте лешоядите.

         Маршрутът започва от с. Долно Озирово, изкачва се към волиерата и завършва в местността Извора в подножието на скалния масив Котля, където можете да отдъхнете и да се освежите със студена планинска вода. Времето за преминаване е 2 часа.

 

Спортно – туристически маршрут: „Горска пътека на здравето”

 

         Пътеката започва от вилата на АЕЦ Козлодуй, м-т Учителски колонии и посетителите могат да съчетаят една фитнес тренировка на открито и приятен преход в планината. По трасето на пътеката са изградени 5 площадки с различни финтес уреди. Указателни табели ръководят посетителите какви упражнения могат да правят и как да се натоварват правилно. На най-високата точка на маршрута има изградена зона за релакс и медитация. Пътеката свързва Горския дом с вилата АЕЦ Козлодуй и е изградена така, че да може да се преминава и в двете посоки. Маршрутът е лесно достъпен и подходящ за преминаване от посетители от всяка възрастова група.  

         Продължителността зависи от времето, което ще отделите за упражнения. Времето за преминаване е 50 мин.

 

Познавателен маршрут: „Войводин дол – в. Скакля – гр. Враца

 

         Пътеката стартира след прохода Вратцата в посока с. Згориград и завършва в района на болницата. Началото започва със стръмно изкачване по Войводин дол през красива букова гора. На билото на планината има изграден заслон, а 100 м. на юг има каптиран извор. Пътеката продължава по билото и достига отвесната стена на водопад "Скакля". Заобикаля се от изток горната част на водопада и започва много стръмно слизане по дерето към гр. Враца. Маршрутът преминава през резерват “Врачански карст”. Времето за преминаване е 4 часа.