Информация за устройство на територията

 

 

27.09.2023г. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Враца 2023 – 2026
12.12.2022г. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
14.12.2021г. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
01.03.2021г. Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност на община Враца по образец, съгласно чл.12 и чл.64 от Закона за енергийната ефективност.
11.12.2020г.   Програма на Община Враца за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021 – 2030 г.

31.01.2020г.  

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
30.12.2019г. Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019 – 2022 г.
12.11.2019г Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Враца за 2018 г.
12.11.2019г. Годишен отчет за изпълнние на програмата за енергийна ефективност на община Враца по образец, съгласно чл.12 и чл.64 от Закона за енергийната ефективност.