Списък за настаняване под наем в общински жилища

26.04.2021   Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2021 г.                     Заповед № 586/26.04.2021 г.

05.03.2021   Проекто-списък за настаняване под наем в общински жилища за 2021 г.

18.03.2020   Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2020 г.                     Заповед №464/17.03.2020 г.

02.03.2020   Проекто-списък за настаняване под наем в общински жилища за 2020 г.

20.05.2019   Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2019 г.                     Заповед №784/20.05.2019 г.

22.04.2019    Списък на отпаднали от картотеката за настаняване под наем в общински жилища през 2019 г.    Заповед за отпадане.

20.05.2019 Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2019г.          Заповед №784/20.05.2019 г.

22.04.2019    Списък на отпаднали от картотеката за настаняване под наем в общински жилища през 2019 г.    Заповед за отпадане.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2018 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2017 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2015 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2014 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2013 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2012 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2011 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2010 г.