Концесии

Дата

Съобщение или Концесия

23.03.2016

Съобщение за отваряне на "Обв. предложение" и "Предложение" за сграда Минерална баня с.Баница.

20.11.2015

Съобщение за продължаване на концесионна процедура за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на Минерална баня с.Баница.

Документация

31.08.2015 Документация  Омарски геран.
31.08.2015 Документация  Дедова могила.
31.08.2015 Документация  Уменкьовец.
31.08.2015 Документация  ЖЕЛЯЗКОВЕЦ.
13.08.2015 Съобщение за публикуване на концесионни процедури 
12.06.2015 Съобщение на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК за яз.СУХИЯТ СКЪТ.
08.06.2015

Съобщение за продължаване на концесионна процедура за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на Минерална баня

Документация

25.05.2015 Съобщение за продължаване на процедура
04.05.2015 Съобщение за публикуване на концесионни процедури 
21.04.2015

Съобщение за публикуване на концесионни процедури  

Документация

07.04.2015

Съобщение за публикуване на концесионна процедура за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на Минерална баня       

Документация

17.03.2015 Съобщение на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК
03.02.2015 Документация  ЛИЛЯЧЕ.
03.02.2015 Документация  ЛИВАДЕТО.
03.02.2015 Документация  КАЛНИ ДОЛ.
03.02.2015 Документация  СУХИЯТ СКЪТ.
03.02.2015 Съобщение за публикуване на концесионни процедури