Новини и събития

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Дата

Събитие

08.09.2023 Работна среща в Регионално управление на образованието - Враца със Звеното за медиация към РСР
18.08.2023 Работна среща в "Тролейбусен транспорт – Враца" със Звеното за медиация по ИТИ
15.08.2023 ОИЦ – Враца с анкетно проучване за ИТИ подхода
14.07.2023 До края на годината ще заработи портал с информация за река Искър в реално време
05.06.2023 Областен информационен център - Враца с изнесени приемни в област Враца
30.05.2023 Национална кампания за Годината на уменията във Враца
27.04.2023 Международен уъркшоп “Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“
27.04.2023 Млади мениджъри с иновативни идеи в ОИЦ – Враца
27.04.2023 Създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец
12.04.2023 ОИЦ Враца все участие в информационна кампания „Зелено бъдеще за всеки!“
04.04.2023 ОИЦ Враца се включи в обучение по европейска програма за учене на възрастни
27.03.2023 ПРОЕКТ BG05SFPR002-1.001-0002 „ЗАПОЧВАМ РАБОТА” – КОМПОНЕНТ 1 „АКТИВИРАНЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027 г.“
27.03.2023 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“
23.03.2023 Второ регионално събитие за област Враца на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“
23.03.2023 Заключителна пресконференция по проект "Социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения"
14.03.2023 Конференция на БТА по проект „Европа в България: Общо бъдеще“: „Достигането на политиката на сближаване до всички граждани се превърна в основен приоритет“, заяви управителят на ОИЦ - Враца Цветана Иванова
09.02.2023 ОИЦ – Враца с отчет за дейността
27.01.2023 Хоризонт 2020 - Програма за отличници
19.01.2023 Стартираща пресконференция на „Северозападно държавно предприятие“ гр. Враца
09.01.2023 Стартираща пресконференция на БТА по проект "EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще"
09.01.2023 Национална кампания на мрежата от ОИЦ за програмен период 2021-2027 г.
09.01.2023 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца приключи строителството на един обектите по проект по ОП „Околна среда 2014-2020“
17.11.2022 ОИЦ - Враца: къде сме ние? - statistic
17.11.2022 Стартира информационната кампания „Враца – проход към зелено бъдеще“, част от комуникационната инициатива „Европа в моя регион“
18.10.2022 ОИЦ - Враца участва в дискусия за културен туризъм
29.09.2022 Нова компостираща инсталация за общините Враца и Мездра
14.09.2022 Проект „Знания за Натура 2000“ събра заинтересовани страни във Враца
14.09.2022 Младежки дом Враца - атрактивно културно средище
27.06.2022 Община Хайредин с нова детска градина
27.06.2022 ОИЦ Враца с изнесена приемна в Мизия
15.06.2022 Предприятие във Враца с успешно изпълнен проект по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021
15.06.2022 Областен информационен център Враца с изнесени приемни в област Враца
31.05.2022 Откриване спортна зала във Враца
17.05.2022 Бъдещето на враца през моите очи
17.05.2022 Мениджър за един ден
17.05.2022 Култура в зелено
17.05.2022 Враца с екологична и рециклираща администрация
17.05.2022 Работно посещение на експерти от Европейската комисия във Враца
17.05.2022 Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца приключи строителството на един обектите по проект по ОП „Околна среда 2014-2020
09.03.2022 ВРАЦА, МОНТАНА И ВИДИН С КОНТРОЛНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ В СТРАНАТА
09.03.2022 ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРАЦА ЗА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА
09.03.2022 KРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА“
22.02.2022 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „НОВ ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД ЗА ОИЦ-ВРАЦА“
21.02.2022 МРЕЖА ЗА МЛАДЕЖКО ЛИДЕРСТВО
04.02.2022 МЯРКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР
28.01.2022 ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА Е ОСИГУРЕНО ЗА ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ
16.12.2021 ЕКИПЪТ НА ОИЦ - ВРАЦА С ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕД МЕДИИТЕ ОТ РЕГИОНА
06.12.2021 ОИЦ - ВРАЦА СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА МРЕЖАТА ОТ УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
06.12.2021 ВРАЦА СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА МРЕЖАТА ОТ ОИЦ
08.10.2021 ПРЕДСТАВИХА НАЙ ДОБРИТЕ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ ВЪВ ОБЛАСТ ВРАЦА
07.10.2021 ВИК – ВРАЦА С ПЪРВА КОПКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДЕН ПРОЕКТ
15.07.2021 ОИЦ – Враца ще вземе участие в  подготовката на предстоящото структуриране на финансирането по отношение на кръговата икономика
07.06.2021 ИСТОРИЧЕСКА ТУРИСТИЧЕСКА ОБИКОЛКА ВРЪЩА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА АНТИЧНИТЕ ЛЕГИОНИ 
04.06.2021 ОИЦ – ВРАЦА ЗАВЪРШИ ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2021 ГОДИНА
02.06.2021 ОБЩИНА ВРАЦА С ПРОЕКТ ЗА „ВАЛОРИЗАЦИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА НЕИЗСЛЕДВАНИТЕ КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ РЕСУРСИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ“
13.05.2021 Прессъобщение за стартиране на първи информационен цикъл 2021 г.
04.01.2020 ОИЦ – ВРАЦА ПРЕДСТАВИ ИНСТУМЕНТ „ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ ИТИ 2021-2027
04.01.2020 Отчет 2020
24.09.2020 ОИЦ – Враца представи изпълнение на проекти и подкрепа за бизнеса в условия на пандемията COVID 19
28.05.2020 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН С ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
28.05.2020 ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СПРАВЯНЕ НА БИЗНЕСА С ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ
28.05.2020 Процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
28.06.2019 ОИЦ - Започва изграждане на нова система за управление на водите на река Искър в реално време.
25.06.2019 ОИЦ - Нов финансов ресурс за младите предприемачи във Враца.
30.05.2019 ОИЦ - ВРАЦА НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ОНЛАЙН КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ“.
16.04.2019 ОИЦ - ВРАЦА СТАРТИРА КОНКУРС.
08.04.2019 ОИЦ - ВРАЦА СТАРТИРА ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2019 ГОДИНА.
25.03.2019 ОИЦ - ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 – 2021 ГОДИНА.
24.01.2019 ОИЦ - НОВ ГРАНТ ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
21.01.2019 ОИЦ - Стартира кампания „Обичам природата и аз участвам“ 2019г.
04.01.2019 ОИЦ - Община Враца отчете успешно изпълнение на проекти по ОПРР за саниране на 15 жилищни сгради.
19.12.2018 ОИЦ - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВРАЦА“.
07.12.2018 ОИЦ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” В ОБЛАСТ ВРАЦА.
05.12.2018 ОИЦ - ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ.
03.12.2018 ОИЦ - Проект, финансиран от INTERREG EUROPE във Враца.
27.11.2018 ФИРМА ВЪВ ВРАЦА С ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2 МИЛИОНА ЛЕВА.
23.11.2018 ОИЦ - Успешно реализиран проект в Община Козлодуй.
21.11.2018 ОИЦ - Приключи изпълнението на проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол”.
15.11.2018 ОИЦ - ВРАЦА ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ.
07.11.2018 ОИЦ - Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД-АМД" ЕООД град Враца.
31.10.2018 ОИЦ - ВРАЦА С НОВИ УПРАВИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ЗА ЕДИН ДЕН.
31.10.2018 ОИЦ - Изпълнение на енергийна ефективност на фирма във Враца.
23.10.2018 ОИЦ - ВРАЦА ПРЕДСТАВИ БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС.
10.10.2018 Бизнес форум "Иновации и интелигентен растеж" се проведе в град Враца.
28.09.2018 Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра.
17.09.2018 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВРАЦА.
27.07.2018 Инвестиция за Устойчиво Развитие на „Агротехчаст“ АД.
16.07.2018 ИНЕРТСТРОЙ- КАЛЕТО АД ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ ПО „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ".
12.07.2018 „Центромет“ АД – град Враца с „Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на Центромет АД“.
07.06.2018 Стартира проект за нова линия за обработка на мрамор 

11.04.2018

ОИЦ – ВРАЦА ЗАВЪРШИ ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ 
ЗА 2018Г.

11.04.2018

ОИЦ – Община Борован част от Българското председателство.

28.03.2018

ОИЦ – Енергоспестяващи и щадящи околната среда технологии в Козлодуй.

28.03.2018

ОИЦ – Враца посреща бъдещи бенефициенти по 
ИНТЕРРЕГ България - Сърбия.

21.03.2018

Областен информационен център – Враца стартира първи 
информационен цикъл за 2018 година.

12.02.2018

Враца с напредък в енергийната ефективност.

02.02.2018

Заключително информационно събитие по проект за „Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД“.

02.02.2018

3 D ПРИНТЕР ЩЕ „ОТПЕЧАТВА“ ШИНА ЗА КРАЙНИК.

18.01.2018

ЛОМИНИ ООД с успешно изпълнен проект по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 във Враца.

18.01.2018

ОИЦ – Враца Улесняват сътрудничеството между двете страни, всички процедури по програмата "ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020" стават електронни.

08.12.2017

ОИЦ – Враца с отчет за 2017 година.

22.11.2017

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ финансира нов проект във Враца.

10.11.2017

256 УЧАСТНИКА В СРЕЩИ НА ОИЦ – ВРАЦА ПРИ ВТОРА ГОДИШНА ОБИКОЛКА ПО ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА.
03.11.2017 Голям интерес и пълна зала при последната среща от Втори информационен цикъл на ОИЦ– Враца.
19.10.2017 ОИЦ– Враца стартира информационна кампания.
13.10.2017 ОИЦ Млади експерти и управители в ОИЦ -Враца.
12.10.2017 ОИЦ Националната инициатива „Мениджър за един ден“ и ОИЦ -Враца.
30.08.2017 ОИЦ Работодателите имат нова възможност за обучение на своите служители.
07.06.2017 ОИЦ -„ПЪРВА КОПКА“ за строителни дейности по проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“.
25.05.2017 ОИЦ -Завърши първи информационен цикъл за 2017 година.
16.05.2017 ОИЦ -Враца с изнесен щанд в общините от областта.
10.05.2017 ОИЦ -ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГРАД ВРАЦА.
10.05.2017 ОИЦ -Враца награди победителите в конкурса „Истински истории“.
05.05.2017 ОИЦ Еврофондовете обединяват и дават възможност за развитие на младежите от Враца.
03.05.2017 ОИЦ Конкурс и ден на отворени врати.
03.05.2017 ОИЦ Покана за участие в дебат.
03.05.2017 ОИЦ награди участници в три конкурса.
26.04.2017 ДО 28 АПРИЛ Е СРОКА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА НАЙ-ДОБЪР КОЛАЖ ОТ СНИМКИ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВРАЦА: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”.
23.03.2017 Регламент Конкурс за презентации на добри педагогически практики на тема: България в ЕС - 10 години по-късно.
23.03.2017 Регламент Конкурс за есе на тема: България в ЕС - 10 години по-късно.
23.03.2017 Регламент Фото конкурс съпоставка – преди и сега: България в ЕС - 10 години по-късно.
20.03.2017 Конкурси на тема: България в ЕС - 10 години по-късно.
13.03.2017 Кръгла маса във Враца на тема: България в ЕС и ЕС във Враца - 10 години по-късно.
13.03.2017 ОИЦ-Враца Стартира кампанията "Заедно за Враца".
09.03.2017 ОИЦ-Враца Покана за Кръгла маса на тема: България в ЕС и ЕС във Враца - 10 години по-късно.
21.12.2016 ОИЦ-Враца с пресконференция.
14.12.2016 ОИЦ-Враца проведе информационни събития в общините Криводол, Борован, Бяла Слатина, Роман, Хайредин, Козлодуй и Мизия.
07.12.2016 ОИЦ-Враца проведе информационно събитие в Община Оряхово.
01.12.2016 ОИЦ-Предизвикателства предстоящо председателаство Съвет ЕС.
01.12.2016 ОИЦ-Стартира втори инфо цикъл.
17.11.2016 ОИЦ-Мениджър за един ден.
18.10.2016 ОИЦ-Кохезионна политика.
06.10.2016 ОИЦ-Сертификат активна събота.
12.09.2016 Посещение журналист от Wall_Street_Journal.
07.09.2016 Международен ден на младежта.
09.08.2016 ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Развитие на социалното предприемачество".
09.08.2016 ОИЦ - Враца провежда срещи в Област Враца.
04.07.2016 Oбластен информационен център Враца стартира поредица от срещи.
17.06.2016 Над 2500 фирми с готовност да подобрят условията на труд.
05.05.2016 Покана за 09 май 2016 г. - Инициатива "Успешни заедно"
05.05.2016 Изнесено заседание на Комисията по европейските въпроси във Враца
05.05.2016 Информационен ден в стремеж към ръст на производствения капацитет
05.05.2016 Стартират публични консултации относно европейския социален фонд 2007-2013 г-
05.05.2016 Иновационна стратегия за интелигентна специализация

01.12.2015

„Четири години ОИЦ-Враца – „СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО“.

25.11.2015

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА ПОРЕДНА КАМПАНИЯ - „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“ ОТ ОИЦ - ВРАЦА.

25.11.2015

ОИЦ –Враца „ЗАЕДНО за съпричастността“ с БЧК.

25.11.2015

ОИЦ –Враца проведе първа среща с БЧК.

25.11.2015

ОИЦ –Враца се включва в националната кампания 
„ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“.

21.10.2015

ОИЦ – Враца Национален победител.

21.10.2015

ЕКСПЕРТИ В СФЕРАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСУН 2020.

21.10.2015

ОИЦ Враца - ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО ИНТЕРРЕГ.

21.10.2015

ОИЦ Враца представи възможности за финансиране.

13.05.2015

Един страхотен Ден на Европа за ОИЦ - Враца - Албум снимки.

13.05.2015

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА ВЪВ ВРАЦА ПО ПОВОД ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“.

13.05.2015

Млади експерти работиха в ОИЦ Враца.

13.05.2015

СЪС СЪБИТИЕ ЗА 9 МАЙ, ОИЦ ВРАЦА ЩЕ ЗАКРИЕ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“.

13.05.2015

НАД 200 ЗАПИТВАНИЯ В ОИЦ – ВРАЦА.

13.05.2015

ТРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИРМИТЕ ПО ОП ‚ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕЗ 2015.

17.03.2015

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020.

16.03.2015

ОИЦ ВРАЦА ДАДЕ СТАРТ НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“.

Формуляр за участие в инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“.

03.02.2015

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ОТ КРИВОДОЛ.

12.12.2014

ОБЛАСТ ВРАЦА - ЛИДЕР В СЕВЕРОЗАПАДА ПО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.

03.12.2014

Изложбени пана от Инициативата "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020"

ПАНО 1          ПАНО 2

26.11.2014

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ ВЪВ ВРАЦА: „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“

26.11.2014

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“

20.10.2014

ОИЦ – Враца стартира национална кампания под мотото „Да спортуваме заедно“

23.07.2014

ОИЦ - Враца ОТЧЕТЕ РАБОТАТА СИ ПРЕД МЕДИИТЕ

25.06.2014

ОИЦ - Враца отличи младежки проекти

25.06.2014

Отчет на дейността на ОИЦ Враца в Мездра

25.06.2014

6 проекта се състезават в младежкия конкурс „Да създаваме заедно европейски проекти“

25.06.2014

„Какво знаем за Споразумението за партньорство?“

05.06.2014

ОИЦ - Враца започва поредица от Работни срещи по Общини.

05.06.2014

НАД 200 ДУШИ ПОСЕТИХА ОИЦ ВРАЦА ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА.

13.05.2014

ОИЦ ВРАЦА С ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД ПО СЛУЧАЙ 9 МАЙ.

30.04.2014

Областен информационен център Враца - утвърден източник на информация.

30.04.2014

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЛАДЕЖИ ОТ ОБЛАСТТА КОНКУРСА „ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“.

17.04.2014

Предизвикателствата и възможностите пред бенефициентите представи ОИЦ Враца.

17.04.2014

„Мениджър за един ден“ в Областен информационен център Враца.

17.04.2014

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА.

27.03.2014

Конкурс за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти”.

24.03.2014

Възможности за развитие на Северозападния регион.

24.03.2014

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2014 г .“ На тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ".

24.03.2014

ОИЦ Враца стартира информационна кампания от Община Криводол.

24.02.2014

Представители от сферата на образованието научиха новостите за Кохезионната политика.

24.02.2014

Младите хора - двигател на иновации.

29.01.2014

ОИЦ Враца организира срещи в областта .

24.01.2014

Областен информационен център Враца - утвърден източник на информация.

11.12.2013

Журналисти научиха повече за Кохезионната политика.

06.12.2013

ОИЦ-ВРАЦА проведе тренинг за разработване на проекти с младежи .

29.11.2013

„Младите хора - знаещи и можещи европейски граждани“.

28.11.2013

Стъпка по стъпка- как да изготвим и реализираме един проект.

21.11.2013

ОИЦ-ВРАЦА проведе срещи с младежи в общините Мездра и Враца на тема „Младите хора - знаещи и можещи европейски граждани“.

13.11.2013

ОИЦ-ВРАЦА СЪБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020.

20.09.2013

ДОСТИГНАХА ЛИ ДО ВАС ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА?

26.08.2013 УСПЕШНИЯТ ПРОЕКТ Е ЕДНА РЕАЛИЗИРАНА ИДЕЯ .
01.08.2013 НАД 100 ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ.
30.07.2013 ЧИТАЛИЩАТА ИСКАТ ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ .
30.07.2013 ПРИКАЗКИ ОТ ЕВРОПА.
30.07.2013 Вицепремиерът Златанова обяви началото на мащабна кампания сред бенефициенти .
30.07.2013 ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.
03.06.2013 ОИЦ-ВРАЦА НА СРЕЩА С ГРАЖДАНИ В ОБЛАСТТА.
03.06.2013 ДЕЛЕГАЦИИ ОТ СЪРБИЯ И ФРАНЦИЯ ПОСЕТИХА ОИЦ-ВРАЦА.
22.05.2013 ОИЦ-ВРАЦА НА ГОСТИ НА ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ.
22.05.2013   ОИЦ-ВРАЦА СТАНА ПОСЛАНИК НА БИБЛИОТЕКИТЕ.
22.05.2013 ОИЦ-ВРАЦА ПОДАРИ ЦВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ“.
22.05.2013 ИНТЕРЕС КЪМ РАБОТАТА НА ОИЦ-ВРАЦА.
19.04.2013 ОИЦ-ВРАЦА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ .
08.04.2013 ОИЦ-ВРАЦА ПОПУЛЯРИЗИРА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЛАСТТА .
08.04.2013 ОИЦ-ВРАЦА СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ДАРИ КНИГА-ПОДАРИ ЗНАНИЕ“.
08.04.2013 ТРИ СРЕЩИ НА ОИЦ-ВРАЦА В ОБЛАСТТА . 
 

Под мотото „С общи усилия можем повече" премина проведената среща между Цветана Иванова - управител и Елка Стойчовска - експерт от Областен информационен център, Мария Панайотова - Ръководител на Европа Директно и Илияна Филипова - Изпълнителен директор на Търговско-промишлената палата във Враца.

19.03.2013

Областен информационен център - Враца проведе информационна среща „Европейските фондове - актуални възможности за кандидатстване" в гр. Мездра. 

15.02.2013

ОИЦ ВРАЦА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

31.01.2013 Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения по схема „На път“
16.01.2013 ТРИ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТА ПРЕД МРЕЖАТА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
10.12.2012 Томислав Дончев посети ОИЦ – Враца
01.11.2012 Областен информационен център – Враца награди победителите в конкурса за детска рисунка
21.12.2012 Областен информационен център – Враца на Една година
28.12.2012 Областен информационен център – Враца посети гр.Криводол
23.11.2012 Професионални училища и работодатели заедно разработват проекти
18.10.2012 НАД 200 ДУШИ ПОСЕТИХА ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ НА ОИЦ - ВРАЦА
03.10.2012 Областен информационен център – Враца проведе събития в Бяла Слатина и Враца
17.09.2012 ВЪВ ВРАЦА БЕ ДАДЕН СТАРТЪТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
20.08.2012 ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА
01.08.2012 ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ” В ГРАД ВРАЦА
13.07.2012 НАД  ДВА МИЛИОНА И ПОЛОВИНА  ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА Е ПОЛУЧИЛА ОБЩИНА РОМАН
04.07.2012 Работна среща на Областен информационен център – Враца в община Мездра
04.07.2012 Четири работни срещи на Областен информационен център – Враца в областта
10.05.2012 9 май - деня на Европа премина под мотото „От млади за стари, от стари за млади”
10.05.2012 Нов информационен център ще подпомага бенефициенти по европроекти
22.05.2012 Първа работна среща
22.05.2012 Работни срещи в Област Враца
29.05.2012 Изложение „Европа за нас” събира заедно всички оперативни програми в България