Достъп до информация

 

 

Годишен отчет за работата на Община Враца по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2021 година

Годишен отчет за работата на Община Враца по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2020 година

Годишен отчет за работата на Община Враца по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2019 година

Годишен отчет за работата на Община Враца по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2018 година

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2018 г.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2020 г.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2021 г.