Съобщения, обяви и друга полезна информация

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГРАД ВРАЦА, ЗАСЕГНАТИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ „ВРАЦА – 1“ В УЧАСТЪКА НА КРАНОВ ВЪЗЕЛ 4 ДО ПГХ „ЧИРЕН“.

Протоколно определение № 76 от 11.05.2022 г. по НОХД № 204/2022 г. на Районен съд - гр. Бяла Слатина

 

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на комисия, определена със Заповед № 323 от 25.02.2022 г. на кмета на Община Враца за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитен комитет в Община ВрацаОБЩИНА ВРАЦА НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях


Обявление за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитен комитет в Община Враца
mail  Заповеди, съобщения и уведомления по чл.99б от Закона за гражданската регистрация  mail


Съобщение от Община Враца до собствениците на засегнати имоти, находящи се в землищата на гр. Враца и с. Чирен, за учредяване на сервитутни права


 

Поради извършващата се реконструкция на Телефонната централа в Община Враца, Ви уведомяваме, че временно контакт ще се осъществява на следните телефони: 

092/62 25 86 – Горещ телефон за сигнали на граждани; 
092/66 31 22 – Секретар на Община Враца; 
092/62 21 95 – Отдел „Гражданско състояние”; 
092/62 03 18 – Дирекция „Местни данъци и такси”.

 електронна поща obshtinavr@b-trust.org.


Община Враца се извинява за причиненото неудобство.

 

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Към потенциален инвеститор за изграждането на Административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на гр.Враца.

 

ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА 

Спортен к-с ”Хр.Ботев, тел. 092/62-72-63;

РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ    

 

Работно време «Водно шоу» -
фонтаните зад паметника на Христо Ботев

Лятно време – всеки петък и събота от 21:45

При възникнали обстоятелства и промяна на прожекциите, Община Враца уведомява гражданите в социалните мрежи и профилите на Община Враца.

 

Писмо от Министерството на енергетиката относно стартиране на проект за битова газификация.

 

Съобщение на община Враца за парк Руски

1-9    2-9    3-9    4-9    5-9    6-9    7-9    8-9 

 * * * * *

Община Враца уведомява жителите и гостите на града, че от 1 август 2017 г. са в сила нови условия за пътуване на граждани с превозните средства на „Тролейбусен транспорт– Враца“ ЕООД, съгласно приети с Решение № 501 по Протокол № 36/27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

 * * * * *

     Актуална информация за предстоящи планови ремонти и прекъсване на електроподаването на територията на община Враца

 

           


Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя клиентски номер, може да види планираните за след 48 часа изключвания - Справка аварии и планирани ремонти (cez.bg).  Системата е напълно автоматизирана, предоставя информация за конкретните обекти, които интересуват клиентите, и спестява време. В същата секция всеки потребител може да се информира, както и до момента, какви са текущите прекъсвания, причините за тях и очаквано време за възстановяване на електрозахранването, без да е необходим клиентски номер.

В тази връзка Ви информираме, че преустановяваме познатия до момента начин за обявяване на планираните прекъсвания и до Вас повече няма да бъдат изпращани файлове с графици. За улеснение на клиентите ЧЕЗ Разпределение ще публикува предстоящите планирани прекъсвания ежедневно в обобщен вид в Енергетика, Екология, Икономика - Информационен портал (3e-news.net) и  Информационна Агенция "Фокус" (focus-news.net). При необходимост от информация на хартиен носител, същите могат да бъдат принтирани от сайта на дружеството, секция „Графици“ - Графици | начало (cez-rp.bg).