Националната кампания „Да изчистим България заедно” 2019 год.

Националната кампания „Да изчистим България заедно”

 2019 год.

Общинска администрация-Враца се обръща към живущите в гр. Враца и населените места на общината, ръководствата на фирми, учебни заведения, учреждения, политически партии и неправителствени организации, активно да се включат в инициативата, заедно да почистим обществено обособените територии в град Враца и населените места (паркове, градини, сервитути на пътни артерии и речни корита и други замърсени площи) . 
Инициативата ще се проведе на 14 септември (събота) от 09:00 до 12 часа. 
През 2019 год. най-мащабната национална доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно“ ще обедини за девети път институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. 
Под егидата на BTV Медия Груп, цяла България ще стане част от второто масово есенно почистване у нас. Изборът на есенната дата за провеждането на тазгодишната инициатива цели отново да посрещнем зимния сезон в чиста България и да възпрепятстваме негативното въздействие, което оказват върху околната среда, затрупаните под снега отпадъци. 
Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване. През 2019 bTV Media Group стана част от най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2018. На 14 септември, в Световния ден на почистването, България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни. Водещата медийна група подписа меморандум за сътрудничество и се присъедини към международната гражданска организация Let’s Do It Foundation. 
Целите, които си поставяме и ние с участието в националната кампания, са: 
• Увеличаване на почистените площи в България; 
• Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка и депониране; 
• Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна; 
• Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците; 
• Идентифициране и разпространение на добри практики за поддръжка на чиста околна среда и намаляване на отпадъците; 
• Идентифициране и разпространение и стимулиране на добри практики за лесно рециклиране на отпадъци от домакинствата; 
• Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално желателно поведение и повод за гордост; 
Свършеното от нас ще бъде публикувано в картата на кампанията. 
Картата е основен инструмент на „Да изчистим България заедно” и служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците. Тя дава отлична визуална представа за измеренията на кампанията, както и за това къде в България има най-много загрижени за околната среда граждани и добри практики за генериране на нулеви отпадъци. 
Всички организирани групи, желаещи да участват в инициативата, е необходимо да подадат заявка на сайта на Община Враца. 
Информацията е необходима за създаване на организация по обезпечаването на необходимите помощни материали (чували, ръкавици) и създаване организация за своевременно извозване на събраните отпадъци. 
       

       Приложение: Бланка - Заявка за участие

 

  Важно! Попълнената Заявка за участие изпращайте на имейл:   gblehova@vratza.bg