COVID-19

Заповеди

Дарителски кампании

Полезни съвети

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с СОVID-19 в България

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19:

ПРЕДПРИЕТИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

1.Във връзка с въведеното извънредно положение в страната са предприети следните мерки:
- Преустановяват се посещенията в ресторанти, дискотеки, барове, увеселителни и игрални зали, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и големи търговски центрове – тип МОЛ, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА – банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. НА РЕСТОРАНТИТЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ доставки на адрес, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕУПОМЕНАТИ по-горе, ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ФУНКЦИОНИРАТ по досегашния ред и при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
- ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ и всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и в другите обучителни институции.
- ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ГРАДИНИ.
- ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ провеждането на всякакъв вид МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ /кина, театри, концерти, музеи, библиотеки, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други/.
- ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ПЛАНОВИТЕ ДЕТСКИ И ЖЕНСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ.
- НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА НА: ВЕНДИНГ МАШИНИ, ПОЛЗВАНЕТО НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, КАКТО И НА ОТКРИТИТЕ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА.
- УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ОСИГУРЯВАТ ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ.
- НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА дейността на: Младежки дом, Младежки център, Център за работа с деца, Детска музикална школа и Детски школи по изкуствата.
- Нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно действащото законодателство.

2. КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ:

1.КПП – вход/изход на Враца /до бившия завод „Химко“/
2.КПП – Оряховско шосе
3.КПП – вход/изход на Враца /посока община Монтана/
4.КПП – Криводолско шосе
5.КПП – квартал „Кулата“

- Здравният министър издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове:
- През КПП-та се допуска преминаването на лица, при следните НЕОТЛОЖНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
- полагане на труд в населеното място;
здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
- завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
- необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
- необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост за себе си или за лица, за които пътуващият полага грижи, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.
- НЕОТЛОЖНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА се удостоверяват с:
- служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
- медицински документ;
- документ за самоличност;
- декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

3. ЗА ПРЕДПАЗНИТЕ МАСКИ:

- Препоръките на министерството са лицата да използват предпазни маски, с цел предотвратяване разпространението на коронавирус.
- Експертите припомнят, че при безсимптомно протичане на COVID-19 е повишен рискът на заразяване при посещение на обществени места, дори и при спазване на дистанцията.

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ

ЗА ГРАЖДАНИ
1. ДЕТСКАТА МЛЕЧНА КУХНЯ се доставя по домовете. Към момента броят на потребителите е над 150. За повече информация – 0876 96 44 19.
2. Над 120 лица са обхванати от ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“, като по този начин получават храната до дома си.
3. ДИЕТИЧНОТО ХРАНЕНЕ също се реализира с доставки до адрес. Заявки могат да се направят на телефон: 0882 12 46 27.
4. ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ обхваща близо 240 потребители, като предстои включването на още 180 възрастни лица.
5. В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ОСТАНИ СИ ВКЪЩИ“, доброволци от града извършват безплатна доставка на хранителни стоки от първа необходимост и лекарства на възрастни, самотни и трудноподвижни хора. Заявки могат да се дават на телефон: 0876 939 480, всеки ден от 09:00 до 17:00 часа.
6. ПЛАТЕНАТА „СИНЯ ЗОНА“ ВЪВ ВРАЦА Е ОТМЕНЕНА ДО 12 АПРИЛ.

• Мерките ще бъдат допълвани, в зависимост от обстановката в страната.

ЗА БИЗНЕСА
1. Фирмите и гражданите, използващи обекти-общинска собственост, са освободени от наеми и такси за периода на извънредното положение. Вече платените авансово наеми и такси, ще бъдат считани за заплатени за първия месец след отмяната на извънредното положение.
2. Удължен е срокът на плащане на данъците за недвижими имоти и превозни средства, с 5% отстъпка, до 30 юни 2020 година.
3. Удължен е срокът за заплащане на такса битови отпадъци, с 5%, до 2020 година.

• Пакетът от социално-икономически мерки ще бъде актуализиран при необходимост и в зависимост от обстановката в страната, с цел обхващане на по-голям кръг от представители на местния бизнес.