Регистър на извършени разпоредби с общинска собственост

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 31.12.2022 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 30.09.2022 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 30.06.2022 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 31.03.2022 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 31.12.2021 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 30.09.2021 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 30.06.2021 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  периода 01.01 - 31.12.2020 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2020 г. /към 30.06.2020/ 

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост през 2019 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост през 2018 г.

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2017 г. /към 15.01.2018/ 

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2016 г. /към 09.01.2017/ 

   Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2015 г. /към 08.12.2015/ 

  Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2014 г. /към 30.11.2014/ 

  Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2013 г. /към 30.09.2013/ 

  Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2013 г. /към 03.06.2013/ 

  Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2012 г. към 31.12.2012/

  Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2012 г. към 22.11.2012/

  Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2011 г. /към 30.12.2011/

  Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р  относно извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост за  2009 - 2010 г.