24.06.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

от 03.06.2020

ЗАПОВЕД № 1012/02.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

 

ЗАПОВЕД № 1218/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински павилион № 7, с площ от 12 кв. м., находящ се на пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”, гр. Враца


ЗАПОВЕД № 1219/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински павилион № 20, с площ от 26 кв. м., находящ се на пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”, гр. Враца


ЗАПОВЕД № 1220/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински павилион № 19, с площ от 9 кв. м., находящ се на пазарна площадка ж. к. „Дъбника”, гр. Враца


ЗАПОВЕД № 1221/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински павилион № 4, с площ от 9 кв. м., находящ се на пазарна площадка „Болницата”, гр. Враца


ЗАПОВЕД № 1222/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински павилион № 19, с площ от 18 кв. м., находящ се на пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”, гр. Враца


ЗАПОВЕД № 1223/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински павилион № 8, 9, с площ от 56 кв. м., находящ се на пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”, гр. Враца


ЗАПОВЕД № 1224/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински павилион № 10, с площ от 6 кв. м., находящ се на пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”, гр. Враца