Решаване на онлайн куиз за деца от 7 до 19 години - РБ ”Христо Ботев”.

Решаване на онлайн куиз за деца от 7 до 19 години - РБ ”Христо Ботев.

Място: парк Зеленчука