Открита тренировка-демонстрация на китайски бойни изкуства от Клуб по китайски бойни изкуства.

Открита тренировка-демонстрация на китайски бойни изкуства от Клуб по китайски бойни изкуства.

Място: тераси на Младежки дом