Община Враца кандидатства за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

 

Република България е една от първите страни в Европейския съюз, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа. Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво - сертификат за цялостно качество на управлението на общината, който се оценява по единни критерии и процедури. Срокът му на валидност е 2 години.

Община Враца подаде документи, с които кандидатства за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление и успешно премина проверката за административно съответствие.

Следва да се  проведат анкетни проучвания за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление сред общинските съветници и гражданите в общината, които целят получаването на оценка за развитието на местната демокрация в Община Враца, както и оценка на гражданското мнение относно прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление в общината.

За целите на проучванията има изготвени стандартизирани въпросници съобразно 12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа - Въпросник за гражданите и Въпросник за общинските съветници.

Въпросникът за проучване мнението на гражданите на Община Враца е достъпен на

следния линк:  https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020. Линкът ще бъде отворен за попълване до 06.08.2020г.

Европейският етикет за иновации и добро управление се присъжда на общини, отговарящи на стандарта за качество на управлението на Съвета на Европа в съответствие с принципите за добро демократично управление на местно ниво.