Песни от руски композитори – концерт на Симфониета Враца

Песни от руски композитори – концерт на Симфониета Враца