3 акта за нерегламентирано разлепване на рекламни материали

 

Служители на звено „Инспекторат“ и полицията съставиха три акта на лица, нарушаващи Наредбата за поддържане и опазване на чистотата. Нарушителите са установени в района на бул. “Демокрация”, като същите са задължени да премахнат разлепените материали.

Проверките на Инспектората продължават.