17.09.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

Заповед № 1729 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1731 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1733 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1735 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1737 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1738 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1740 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1741 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1751 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1752 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1753 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1754 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1755 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1756 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1757 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца

Заповед № 1758 от 05.10.2020 г. на Кмета на Община Враца