VI фестивал за древни култури ”Слънцето на Тодорка“- по програма. 10-14 септември 2020 г.

VI фестивал за древни култури Слънцето на Тодорка“- по програма. 10-14 септември 2020 г.

Място: с.Оходен