„Под лъчите на слънцето-7“ представяне на националния алманах.

Под лъчите на слънцето-7“  представяне на националния алманах.

Място: голяма зала на ХГ Иван Фунев