Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2020 година