”Жената над нас“

Жената над нас

Място: камерна зала на ДКТ