”Извън контрол“ от Рей Куни

Извън контрол от Рей Куни

Място: камерна зала на ДКТ