”Тримата снежковци“

Тримата снежковци

Място: куклена зала на ДКТ