”Червената шапчица“

”Червената шапчица“ 

Място: куклена зала на ДКТ