Заповеди, съобщения и уведомления по чл.99б от Закона за гражданската регистрация