„Голяма разбойническа приказка” по К.Чапек

„Голяма разбойническа приказка” по К.Чапек
Място: камерна зала на ДКТ