„Сирена и Виктория” от Ал.Галин

„Сирена и Виктория” от Ал.Галин
Място: камерна зала на ДКТ