Състезание „Design Thinking“ за младежи от 16 до 29 годишна възраст по проект „QuesTour – Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България – Сърбия“

 

Община Враца изпълнява проект с референтен номер CB007.2.13.225 „QuesTour – Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България – Сърбия“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г.

Проектът се изпълнява в партньорство с организациите - Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" и ЕНЕКА (Сърбия). Водещ партньор е Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" (България).
Срокът за реализиране на проекта е 15 месеца – от 15.04.2020 г. до 14.07.2021 г.
Основната цел на проекта е: Повишаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез устойчиво използване на природни, културни и исторически ресурси, включвайки местните общности и доставчиците на туристически услуги.
Конкретните цели на проекта са:
• повишаване на осведомеността за устойчиво и отговорно туристическо развитие в трансграничния регион;
• насърчаване на разпознаването на дестинацията чрез съвместни дейности по опознаване на природните, културните и историческите ресурси; 
• укрепване на културното взаимодействие и работа в мрежа сред местните общности;
• създаване на интерактивна среда за сътрудничество и дейности за изграждане на капацитет в туризма и подпомагащите индустрии. 

За постигането на тези цели, една от основните дейности по проекта е провеждане на състезание „Design Thinking“ за младежи от 16 до 29 годишна възраст, което ще се проведе на 25 юни 2021 г. на територията на община Враца. Желаещите да участват, могат да се регистрират на
https://vratza.bg/files/f0d8096c09daf7f907760db695768396.docx
който ще бъде активен от 31 май до 18 юни 2021 г. вкл. и може да го намерите и на официалния сайт на Община Враца: www.vratza.bg, раздел „Информация“, сектор „Проекти“, категория „Други“, Проект „QuesTour  – Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия“. 
           
Събитието ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания, свързани с превенцията на COVID – 19.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Враца и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.