Младежи от трансграничния регион на България и Сърбия участваха в състезанието „Design Thinking“ за изработване на проекти на туристически маршрути

 

Община Враца изпълнява проект с референтен номер CB007.2.13.225 „QuesTour – Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България – Сърбия“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г.

Проектът се изпълнява в партньорство с организациите - Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" и ЕНЕКА (Сърбия). Водещ партньор е Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" (България).

Срокът за реализиране на проекта е 15 месеца – от 15.04.2020 г. до 14.07.2021 г.

Основната цел на проекта е: Повишаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез устойчиво използване на природни, културни и исторически ресурси, включвайки местните общности и доставчиците на туристически услуги.

Конкретните цели на проекта са:

  • повишаване на осведомеността за устойчиво и отговорно туристическо развитие в трансграничния регион;
  • насърчаване на разпознаването на дестинацията чрез съвместни дейности по опознаване на природните, културните и историческите ресурси;
  • укрепване на културното взаимодействие и работа в мрежа сред местните общности;
  • създаване на интерактивна среда за сътрудничество и дейности за изграждане на капацитет в туризма и подпомагащите индустрии.

 

За постигането на тези цели на 25 юни 2021 г. в хотел “Кипарис“, Врачански Балкан, се проведе една от основните дейности по проекта - състезание „Design Thinking“ за младежи от 16- до 29-годишна възраст. Задачата на младежите беше изработване на проекти на туристически маршрути. Участниците от областите София, Монтана и Враца (трансграничния регион на България – Сърбия - българската част) сформираха 10 отбора със сръбските младежи от трансграничния регион на България – Сърбия – (сръбската част), които се включиха онлайн в събитието.

За създаване на проектите, свързани с туристическите обиколки и маршрути, бяха използвани ресурсите по проекта – картографирането на забележителности и природни ресурси в трансграничния регион, Генераторът на бизнес модели за устойчиво използване на потенциала на природните и културни богатства в граничния регион, разработената QuesTour – платформа и приложение, пилотните сценарии на трите тематични приключенски тура – за природни ресурси „Легендите оживяват“, за общи традиции и занаяти „Машината на времето на занаятчиите“, и за туристическия тур, базиран на културно - историческо наследство - „Пътят на легионера“.

Младежите се запознаха с целите, очакваните резултати и дейностите на проекта, с идентифицираните по-малко познати и изследвани природни и културно-исторически забележителности, местни традиции и обичаи в трансграничния регион на България и Сърбия.

Всеки отбор имаше възможност да представи своите туристически обиколки, от които жури в състав от партньорите избра 10 проектни сценария на туристически маршрути и отличи 3-те най-добри отбора, които получиха награди. Представените туристически обиколки бяха оценявани по критериите: оригиналност, реалистичност, устойчивост, включване на малко познати места, балансираност в трансграничния регион, потенциал за развитие, брой включени забележителности и представяне. Избраните тематичните обиколки ще бъдат представени онлайн - ще бъдат публикувани на платформата QuesTour и в социалните мрежи, както и подредени в организирана изложба в сградата на Община Враца. Всички участници получиха разработени рекламни материали по проекта.

Събитието се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания, свързани с превенцията на COVID – 19.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за

трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Враца и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.