„Приключения на горската полянка”

„Приключения на горската полянка”

Място: куклена зала на ДКТ