„Голяма разбойническа приказка” по К.Чапек

„Голяма разбойническа приказка” по К.Чапек

Място: камерна зала на ДКТ