„Лято в библиотеката” - читателски клубове. Свободна зона за споделяне на интерес към четенето и книгите. /11-13 год. /14-16 год./

„Лято в библиотеката” - читателски клубове.

Свободна зона за споделяне на интерес към четенето и книгите. /11-13 год. /14-16 год./

Място: Тийн зона в библиотека „Хр. Ботев”- Враца