Летни празници „Кулинарна магия” НЧ „Милин камък” - с.Мраморен НЧ „Пробуда 1926” - с.Голямо Пещене НЧ „Светлина 1910” - с.Баница НЧ „Пробуда 2012” - с.Оходен

Летни празници  „Кулинарна магия”

НЧ „Милин камък” - с.Мраморен

НЧ „Пробуда 1926” - с.Голямо Пещене

НЧ „Светлина 1910” - с.Баница

НЧ „Пробуда 2012” - с.Оходен

Място: читалище в с.Мраморен