09.09.2021г. от 14.00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

09.09. 2021г. от 14.00 ч. Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (КОРИГИРАНА)

Заповед № 1240 от 31.08.2021 г. за поправка на Заповед № 1185 от 18.08.2021 г.

09.09. 2021г. от 14.00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

Заповеди за спечелили търга:

ЗАПОВЕД № 1307 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1308 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1309 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1310 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1311 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1312 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1313 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1314 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца

ЗАПОВЕД № 1315 от 13.09.2021 г. на кмета на Община Враца