Летни празници „Кулинарна магия” и „Празник на плодородието”. НЧ „Пробуждане 1906” - с.Чирен НЧ „Отец Паисий” - с.Три кладенци НЧ „Съзнание” - с.Девене НЧ „Просвета 1927” - с.Лиляче

Летни празници  „Кулинарна магия” и „Празник на плодородието”.

НЧ „Пробуждане 1906” - с.Чирен

НЧ „Отец Паисий” - с.Три кладенци

НЧ „Съзнание” - с.Девене

НЧ „Просвета 1927” - с.Лиляче

Място: парк в с.Чирен