„Гостилничарката” от Карло Голдони

„Гостилничарката” от Карло Голдони

 

Място: камерна зала на ДКТ